Dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering

En grundläggande kurs för dig som lärare/pedagog för att vidareutbilda dig inom dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering.

Kursen bokas av dig som lärare, rektor eller privatperson. Gruppen bör bestå av 10-14 deltagare. Kursen är upplagd på två heldagar eller 4 halvdagar. Kursen hålls efter era önskemål.

0%
Ökad kunskap
i % mot lärarutbildningen

Kursen vilar på multimodalt lärande, vetenskaplig grund, undervisning i pedagogiskt drama och läroplaner från Skolverket. Efter avslutad kurs förväntas du ha fått en betydligt djupare förståelse för Dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering som du kan använda i undervisningen.

Dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering behandlar huvudsakligen moment som förberedelse, handlingen och konflikten, improvisation och rummet. I dramatisk gestaltning övas också inlevelseförmågan och förmågan att förstå andra människor, här tittar vi grundläggande på olika roller och dess påverkan, relation och sammanhang. I ett rollspel som avbildar en situation i den sociala omvärlden kan vi studera detta men vi tittar också på improvisation kring rena fantasihändelser där handlingen rör sig utanför den sociala verklighetens gränser.

Kursen behandlar dramaturgi och estetik utifrån ett multimodalt lärande för verksamma lärare, lärarstudenter eller övrig skolpersonal, kursen ämnar utveckla kreativitet, kommunikation och övningar. Genomgående beaktas olika aspekter kring planera, agera, observera och reflektera.

Dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering, 10kp

Kursen behandlar huvudsakligen improviserad form där deltagarna själva får hitta på repliker och händelseförlopp. I dramatisk gestaltning övas också inlevelseförmågan och förmågan att förstå andra människor, här tittar vi grundläggande på olika roller och dess påverkan, relation och sammanhang.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska kursdeltagaren kunna:

  • Redogöra och resonera kring centrala begrepp tillhörande kursen. 
  • Närvara och medverka på samtliga kurstillfällen.

Undervisning
Undervisningen består av workshops och informationstillfällen. Närvaro är obligatorisk vid workshops och schemalagda aktiviteter i grupparbeten om inte annat anges. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

Kursen är baserad på olika undervisningsformer: workshops, informationstillfällen, forumteater, grundövningar i kommunikation, kreativitet, improvisation, staty och berättande samt lek, sång och rörelseövningar. Den kursledda undervisningen är ett stöd för att du på bästa möjliga sätt ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll. Avsikten med kursens utbud är att du ska få en möjlighet till fördjupad förståelse och insikt i kursens olika teman och se exempel på hur teater och drama skapas genom att planera, agera, observera och reflektera.

Kursen vilar på multimodalt lärande, vetenskaplig grund, undervisning i pedagogiskt drama och läroplaner från Skolverket och deltagandet förväntas att utveckla din förmåga till självständiga och kreativa bedömningar, uppsättningar och se olika infallsvinklar på kommunikation. Den avser att utveckla din förmåga att tänka kreativt, öka din kommunikativa förmåga samt att utöka ditt mod att ”stå i ramljuset”.

Detta förutsätter självklart att du som kursdeltagare inte bara närvarar på kurstillfällena utan även aktivt deltar i diskussioner och reflekterar över innehållet tillsammans med andra.

Litteratur
Inför kursen kommer deltagarna bli ombedda att ta med sig en valfri skönlitterär text i form av en saga, läromedel eller dylik text där det finns en karaktär de vill presentera i ett rollspel.

Läs gärna denna bok innan kursen men är inte ett krav.
Strindberg, August (1957). Fröken Julie: Mäster Olof ; Fadren ; Ett drömspel. Stockholm: Bonnier.

För mer information och bokningsförfrågan fyll i formulären nedan så återkommer vi med pris. Kurserna hålls i våra lokaler i Sundbyberg eller så kan vi komma ut till er inom Storstockholm.
Priserna gäller per deltagare och är ca priser om det är 12 deltagare 2 heldagar.
0,00 Kr
Nyhetsbrevet skickas en gång i veckan och är riktade till Lärare och Pedagoger.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.