Teater och drama för barn och ungdomar (6-18år)

Detta är ett skapande skola projekt som du som lärare/pedagog kan boka till er förskola, skola och gymnasieskola. Arbetet är förlagt på 5-6 heldagar. Vi jobbar klassvis. Max 30 elever per gång. Vi kan komma ut med flera skådespelare och upp till 4 klasser parallellt kan vi hantera. Projektet kan ledas i ett klassrum eller i våra lokaler i Sundbyberg.

Kursen bokas av dig som lärare, rektor. För att passa er verksamhet kan allt anpassas efter era behov och önskemål. Detta skapande skolprojekt är anpassat till de nya riktlinjerna som börjar gälla 1 januari 2020. Vårt mål är elevens aktiva deltagande och skapande i processen. Inte där vi styr utan vi låter elevens kreativitet stå i fokus.

0%
Skapande skola
Anpassat för er

Projektet vilar på multimodalt lärande, vetenskaplig grund, undervisning i pedagogiskt drama och läroplaner från Skolverket. Efter avslutad skapande skola projekt förväntas eleverna ha fått en betydligt djupare förståelse i teaterns skapande kraft. Projektet utförs av etablerade skådespelare.

Projektet behandlar dramaturgi och estetik för barn och ungdomar, projektet ämnar utveckla kreativitet, kommunikation och motorik. Genomgående beaktas olika aspekter kring planera, agera, observera och reflektera. Projektet består av sex delar.

Elevens aktiva deltagande och skapande i alla delar gör att barnens fantasi och kreativitet är i fokus genom hela Skapande skola projektet.

Del 1: Kreativitet och drama, kreativitetsprocessen
Första delen ger en introduktion till den skapande förmåga som används i drama för att stimulera fantasi och kreativitet. Tonvikt läggs på att kreativitet ofta förknippas med nyskapande, problemlösning och frigörelse från etablerade perspektiv.

Här tas elevens skapande kraft tillvara och vi låter eleverna hitta lösningar på problem.

Del 2: Kommunikation och drama, tre rum – det fysiska, sociala och mentala rummet
I andra delen behandlas:

  • Kommunikation, sändare – budskap – mottagare,
  • Det fysiska rummet handlar om den yttre miljöns betydelse,
  • Det sociala rummet handlar om hur kontakterna tas mellan individer och grupper,
  • Det mentala rummet är en mer djupgående kontakt där man delar en upplevelse eller har ett intensivt utbyte i sin kommunikation.

Här får eleven använda sig av sin fantasi, lära sig dela med sig av upplevelser och analysera.

Del 3: Grundövningar och lekar i teori och praktik
Tredje delen behandlar de lekar och övningar som behövs för att främja kommunikation och få kursdeltagarna att våga mera. Det indelas i uppvärmningsövningar, kommunikationsövningar och kreativitetsövningar.

Här ges eleven en möjlighet att utveckla sitt mod att våga prata inför andra människor. Där de själva utvecklar en trygghet att stå inför andra människor och tala. Där vi utgår från deras idéer hur man bygger upp en självkänsla.

Del 4: Dramatisk gestaltning, improvisation och dramatisering
fjärde delen behandlar huvudsakligen improviserad form där deltagarna själva får hitta på repliker och händelseförlopp. I dramatisk gestaltning övas också inlevelseförmågan och förmågan att förstå andra människor, här tittar vi grundläggande på olika roller och dess påverkan, relation och sammanhang.

Här ges eleven full frihet att få utveckla och väcka sin nyfikenhet kring teater. De gör scener, hittar på platser, känslor, konflikter som bygger deras improvisationsförmåga.

Del 5: Rollspel, metodik och övningar
I femte delen behandlas:

  • En metod att illustrera och diskutera lösningar på konflikter,
  • Ett medel att påverka och bli medveten om värderingar och attityder,
  • En träning inför kommande uppgifter, så kallat handlingsspel,
  • En metod för att levandegöra aktuella eller historiska händelser eller för att skapa förståelse för olika sammanhang,
  • En redovisningsform vid grupparbeten eller temaarbeten i skola.

Här ges eleven en möjlighet att själv och tillsammans i grupp hitta metoder för att lösa olika problem. Testa på hur man kan påverka andra och hur man själv blir påverkad. Eleven ges möjlighet att få utveckla hur man levandegör aktuella och historiska händelser.

Del 6: Dramaturgi och praktiskt teaterarbete
Sjätte delen behandlar hur man dramatiskt bygger upp en föreställning parallellt med de tre huvudformerna för dramaturgi, klassiskt, episkt och postmodern. Delkursen innefattar även praktiskt teaterarbete gällande manus, scen, sceneri, scenografi, rekvisita och dekor.

Här ges eleven en möjlighet att göra en mindre föreställning från start till uppspel. Den redovisas sedan för klassen. Här är det elevens egna skapande som är i fokus.

Skapande skola projektet är baserad på olika undervisningsformer: workshops, informationstillfällen, forumteater, grundövningar i kommunikation, kreativitet, improvisation, staty och berättande samt lek, sång och rörelseövningar. Undervisningen är ett stöd för att du på bästa möjliga sätt ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll. Avsikten med projektet är att eleven ska få en möjlighet till fördjupad förståelse och insikt i teaterns olika delar och aktivt få delta och skapa  exempel på hur teater och drama skapas genom att planera, agera, observera och reflektera.

Kursen vilar på multimodalt lärande, vetenskaplig grund, undervisning i pedagogiskt drama och läroplaner från Skolverket och deltagandet förväntas att utveckla elevens förmåga till självständiga och kreativa bedömningar, uppsättningar och se olika infallsvinklar på kommunikation. Den avser att utveckla elevens förmåga att tänka kreativt, öka elevens kommunikativa förmåga samt att utöka elevens mod att ”stå i ramljuset”.

Vid önskemål finns det även betygsystem för detta.
(Betygssystemet riktar sig mest internationella projekt vi gör där betyg är ett grundkrav)

För mer information och bokningsförfrågan fyll i formulären nedan så återkommer vi med pris. Kurserna hålls i våra lokaler i Sundbyberg eller så kan vi komma ut till er inom Storstockholm.

Nyhetsbrevet skickas en gång i veckan och är riktade till Lärare och Pedagoger.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.