Vill du avsluta ditt nyhetsbrev?

Du önskar avslutat ditt nyhetsbrev
Ångrar du dig kan du registrera dig på nytt!

Jobbar du på en förskola eller skola och har erhållit vårt nyhetsbrev så erhåller vi kompletta E-postlistor från komunerna. Tänk på att så länge du jobbar inom utbildningssektorn så kan din E-post hamna på listan igen då vi beställer nya en gång om året.

Med vänliga hälsningar,
Johan Asplund
Teaterchef
Lilla Parken