Kottan med vänner

Barnteater 3-9 år - Om utanförskap

Kottan med vänner

Kottan med vänner handlar om vänskap. Om att se den som är utanför och att få delta i leken. En interaktiv föreställning för förskolan och skolan som följer Lpfö18 och Lgr11. En föreställning som kan sökas med Skapande skola pengar.

Se vår Trailer

Spela videoklipp
Föreställning för barn 3-9 år

Kottan med vänner

0
Ca antal spelade föreställningar

Att vara dum, elak och orättvis är det bästa Kottan vet. Förstöra tillvaron för alla djuren i skogen gör Kottan på gott humör. Det som stör Kottans skadeglädje är att de hon försöker skrämma har en kompis som tröstar vilket gör att det snabbt går över. Men om man lyckas göra så att ingen har någon kompis längre borde det vara mycket lättare, eller hur? Kottan satsar ivrigt och elakt all sin tid på att göra alla till ovänner och hur det går återstår att se. Okej, vi kan väl sträcka oss så långt som att berätta att det inte riktigt går som Kottan tänkt sig.

En lustfylld och rolig föreställning med mycket sång och musik om vänskap och varför det inte är kul att vara utanför gemenskapen.

Våra workshops ämnar att utöver sedvanlig teaterlära, scenvana och retorik även väva in värdegrundsarbete med teman såsom mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på för att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människan. Vi arbetar utifrån ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv med Lpfö18 och Lgr11. Barnens aktiva deltagande i det konstnärliga arbetet efter föreställningen ger en möjlighet att få prova på och utveckla sin nyfikenhet kring det estetiska ämnena.

I Kottan med vänner handlar om att synas och att få delta. Vikten av att vara snäll och respektera varandra. Där vi med enkla medlem kopplar samman allt i ett tematiskt lärande. Där eleverna och ni som lärare får övningar för att även efter vårt besök kunna visualisera och lösa konflikter även i framtiden.

Till Kottan med vänner så har vi först samtal med eleverna om vad de just sett i föreställningen. Vi berör tre saker ensamhet, vänskap och utanförskap. Barnen får sen tillsammans med oss med hjälp av teaterlära prova med övningar och lekar för att visualisera och känna på hur man kan hjälpas åt för att förhindra att utanförskap och bråk uppstår. Det avslutas sedan med att vi pratar och reflekterar om vad vi just gjort och hur man i hela klassen har ett ansvar för att alla får vara med.

Med hjälp av tematiska övningar så binder vi samman tre problem som med enkla medel kan synligöras och byggas ihop. Genom att använda tematiska övningar så hjälper vi eleverna att bygga en god grund till respekt och förståelse för varandra.

Din boknings förfrågan via formuläret är inte bindande. Du kommer kontaktas inom kort.
Kryssa i om du önskar en eller två föreställningar. En eller två workshops. För andra altenativ lämna ett meddelande.
Nyhetsbrevet skickas en gång i veckan och är riktade till Lärare och Pedagoger.

Lärare berättar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mary Scott
Founder & CEO
Thursday, August 31, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

John Borthwick
Founder & CEO
Thursday, August 31, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

John Borthwick
Founder & CEO
Thursday, August 31, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

John Borthwick
Founder & CEO
Thursday, August 31, 2017

Lyssna på musiken

Utöka din kompetens som lärare

Vi erbjuder kurser för er som lärare. Kursen ger en introduktion till den skapande förmåga som används i drama för att stimulera fantasi och kreativitet.