Kottan med vänner

Barnteater 3-9 år - Om utanförskap

Kottan med vänner

Kottan med vänner handlar om vänskap. Om att se den som är utanför och att få delta i leken. En interaktiv föreställning för förskolan och skolan som följer Lpfö18 och Lgr11. En föreställning som kan sökas med Skapande skola pengar.

Se vår Trailer

Spela videoklipp
Föreställning för barn 3-9 år

Kottan med vänner

0
Ca antal spelade föreställningar

Lärare berättar

Lyssna på musiken

Bildgalleri