Barnteater 3-8 år - Om utanförskap

Kottan med vänner

Kottan med vänner handlar om vänskap. Om att se den som är utanför och att bjuda in i leken. En interaktiv föreställning för förskolan, skolan och särskolan.

Längd 30 minuter, workshop 30 minuter som tillval.

Se vår Trailer

Spela video om Kottan med vänner - Banner

Kottan med vänner

Föreställning för barn 3-8 år
- Längd 30 min + Workshop 30 min

Boka

Fast pris 5500 kr inom Storstockholm. Vi är en uppsökande teater som kan komma ut till er och spela i era lokaler. Ni väljer dag, tid och plats. För er som önskar besöka en “riktig” teater, varmt välkomna till vår scen Bristol i centrala Sundbyberg.
Fast Pris

Att vara elak och orättvis är det bästa Kottan vet. Att skrämmas och förstöra tillvaron för de andra djuren i skogen gör Kottan på riktigt gott humör. Men det som stör hennes skadeglädje är att de djur hon försöker skrämma har en kompis som tröstar vilket gör att rädslan snart går över. Men vad händer om Kottan lyckas göra så att ingen längre har någon kompis? Då borde det vara mycket lättare att skrämmas, eller hur? Kottan satsar ivrigt och elakt all sin tid på att göra alla till ovänner, och hur det går återstår att se. Okej, vi kan väl sträcka oss så långt som att berätta att det inte riktigt går som Kottan tänkt sig.

En lustfylld och rolig föreställning med mycket sång och musik om vänskap och varför det inte är kul att vara utanför gemenskapen.

Workshop - Tillval

Föreställningen Kottan med vänner handlar om att bli sedd och att få delta. Om vikten av att vara snäll och respektera varandra. I workshopen till Kottan med vänner har vi först samtal med barngruppen om vad de just sett i föreställningen. Vi berör tre saker; ensamhet, vänskap och utanförskap. Gruppen får sen tillsammans med skådespelarna delta i gruppstärkande lekar och övningar på hur man kan hjälpas åt för att förhindra att utanförskap och bråk uppstår. Workshopen avslutas sedan med att vi samtalar och reflekterar över vad vi just gjort och hur man i hela gruppen har ett kollektivt ansvar för att alla mår bra och får vara med och delta på lika villkor.

Lärare berättar

Lyssna på musiken