TEATER BRISTOL INTERGRITETSPOLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORNINGEN (2016/679/EG). NEDAN KALLAD GDPR!

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Teater Bristol organisationsnummer 802418-7190, Sturegatan 39, 172 31 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Teater Bristols verksamheter samlar in. Personuppgifter kommer att överföras inom organisationens olika delar för information och kundskapsutbyte. Lilla Parken är Teater Bristols varunamn för offentliga föreställningar, Teater Bristol kallas nedan för Lilla Parken.

ÄNDAMÅLET MED REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att du ska känna dig trygg så vill vi informera dig om vad vi lagrar, hur vi lagrar och vem som har tillgång till den informationen. Samt informera dig om hur vi jobbar för att sydda dina uppgifter.
Lilla Parken behandlar personuppgifter när du:

* Köper evenemangsbiljetter
* Bokar ett teaterbesök till er verksamhet
* Anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller tävling/event.
* Blir medlem.
* Kontaktar oss i andra ärenden via till exempel E-post, chattsystemet, sociala medier eller post.

Lilla Parkens ändamål med registreringen av personuppgifter:

* För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig handla hos oss.
* För att kunna fullgöra Lilla Parkens förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
* För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
* För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
* För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
* För att kunna administrera ditt medlemskap – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Vi lagrar ALDRIG känsliga uppgifter. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid bokning av föreställning hos oss, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. Ingen känslig information sparas okrypterad. Vi använder kryptering SAH256 AES på lösenord.

DESSA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI
De personuppgifter vi behandlar vi:

* Ditt för och efternamn
* Din E-postadress
* Ditt telefonnummer
* Din adress
* Ditt personnummer

I övrigt använder sig endast Lilla Parken dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

SAMTYCKE VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du köper biljetter, bokar en teater, blir medlem, kommenterar inlägg på hemsidan, använder chatten, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev, skickar e-post eller på annat sätt kontaktar Lilla Parken via hemsida, sociala medier eller via post, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

VEM KAN ANVÄNDA INFORMATIONEN DU LÄMNAR

Personalen på Lilla Parken har möjlighet att ta del av den information du lämnar. I samband med att du lämnar uppgifter till oss ger du rätten för Lilla Parken att använda de uppgifterna du lämnar.

Övrigt i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Lilla Parken. Bra att veta ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Lilla Parken kommer aldrig skicka direktmarknadsföring utan att du aktivt gett ditt medgivande. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra våra verksamheter sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten. Uppgifter så som kvitton sparas i 7 år i enlighet med skatteverket för att upprätthålla gällande lagar.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

Lilla Parken använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Både lokala cookies och tredjeparts cookies från Google Inc. Exempel på uppgifter vi samlar in är:
* antal besök
* vilka sidor som besöks
* vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
* vilken webbläsare som används
* om det är en mobil, surfplatta eller dator
* vilka sökmotorer som använts

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehöriga!

VÅRT NYHETSBREV
Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan till förskolor, skolor och bibliotek. Mejladresser till förskolor, skolor och bibliotek erhåller vi från utbudsdagar där vi blir tilldelade listor med adresser som önskar mer information. Som enskild lärare, pedagog eller bibiotekarie kan du alltid avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Privatpersoner anmäler sig själva till vårt nyhetsbrev på hemsidan eller på plats när vi spelar teater. Anmäler du dig på plats när vi spelar kan det ta upp till 30 dagar innan du får ditt första nyhetsbrev. Fyller du i på hemsidan så startas din prenumeration omgående. Nyhetsbrevet till privatpersoner skickas max en gång i veckan. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt nyhetsbrev och det avslutas omdelbart. Det gör du enklast genom att trycka på länken i nyhetsbrevet eller svara på nyhetsbrevet. Efter att du tryckt på länken i nyhetsbrevet tas din E-post adress bort omgående. E-postar du oss tas din adress bort innan nästa nyhetsbrev går ut från oss.
COPYRIGHT
Allt material så som bilder, texter, musik, filmer, PDF filer och formgivning av våra hemsidor är skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar. Alla matriella och inmatriella tillgångar är skyddade av upphovsrättslagar. Varunamnet ”Lilla Parken” och Biljettmonster är registrerade hos patent och registreringsverket. Lilla Parken driver sidorna, www.lillaparken.se, www.biljettmonster.se, www.toppstugansundbyberg.se, www.bristol.nu, www.kuturscenbristol.se och www.pussas.se. Använd varje specifik hemsida för att komma i kontakt med respektive del inom vår organisation. Varje hemsida har sin egen Privacy Policy då olika uppgifter hanteras på olika delar. Lilla Parken är en idéell allmännytig förening!
ÄNDRINGAR AV VÅR PRIVACY POLICY
Ändringar av vår Privacy Policy publiceras alltid på vår hemsida. Senaste versionen återfinns alltid här. Vid betydande ändringar kommer vi även meddela er via sociala medier och via E-post till de som prenumererar på vårt nyhetsbrev.