Lilla Parken logotyp
Vi bygger broar över hela världen

Vilka vi är

Vi är en teater som är inriktade på teater till barn och ungdomar. Vårt mål är att alla barn ska ges en möjlighet att få se och uppleva kultur på nära håll. Tillsammans med utbildade dramapedagoger, lärare och förmyndare utvecklar vi nyskriven dramatik direkt anpassade till förskolan och skolan som vilar på Lpfö18 och Lgr11.

Vi satsar på att barn och ungdomar ska ges en möjlighet att delta i större produktioner och de senaste fem åren gör vi stora uppsättningar med barn och ungdomar med på scen tillsammans med etablerade skådespelare och regissörer. Föreställningarna spelas sedan på helgerna på vår Kulturscen Bristol i Sundbyberg.

Vi bedriver kursverksamhet för barn och ungdomar och tillsammans med Nordic International Youth Theater Art And Music Research Center gör vi stora integrationsprojekt där svenska och utländska barn och ungdomar lärs sig om varandras kulturer. Just nu har vi över 150 elever mellan 4-16 år.

Vi erbjuder fortbildning av lärare och pedagoger  i estetiska lärprocesser och ur ett didaktiskt perspektiv hur en kan arbeta tematiskt över skolans olika ämnen i ett transaktionellt förhållningssätt (Rosenblatt 2002), det vill säga att texten och läsaren inte är separata enheter, och även ett stort utbud av olika praktiska gruppdynamiska övningar och lekar.

Vi erbjuder en varietet av olika utbud utav Skapande skola projekt. Allt från en workshop på 30 minuter till större samarbeten som sträcker sig över årskurserna F-3, 4-6 eller 7-9. Skapande Skola projekt söks av förskolans eller skolans huvudman. Kontakta oss för mer information.

Trygghet att växa med

Vårt arbete vilar på Lpfö18 och Lgr11

Ekonomin kan vara tuff för er som jobbar i förskolan och skolan. Därför har statens kulturråd tagit fram Skapande skola. Ett statligt stöd som huvudmannen på din förskola eller skola kan söka. Det ger dig som lärare och pedagog en möjlighet att köpa in både kultur och kurser utan att påverka er budget.

Spela videoklipp
Vi finns där ni finns

Vår profil

Vi kommer ut till er och spelar. Anpassade föreställningar till just dina behov.

Vi svarar på frågor

FAQ

I över 15 år har vi jobbat på att utveckla och förbättra kulturen i Sverige och världen.

Självklart har vi kollektivavtal. Vi är knutna till arbetsgivarorganisationen  Teatercentrum.

När du bokar oss så vet du att all vår personal har sjyssta villkor och trygga anställningar. Ett krav som  ställs på den kommunala verksamheter som ska köpa in kultur.

Vi innehar F-skatt och är momsregistrerade. Skolföreställningar och köp av hel föreställning är momsfri. På övriga priser tillkommer moms.

Org.nummer: 802418-7190
Moms.nr: SE802418719001
Godkänd för F-skatt

Varje år så granskas vi av fler oberoende parter. Vi gör stora internationella projekt med ex Kina, Argentina med fler länder. För att kunna delta i dessa sammanhang krävs att vi löpande följer upp och utvärderar vårt arbete.

All vår personal är utbildade inom sitt område. Skådespelarna uppfyller de kravs som ställs enligt Teaterförbundet. Kurserna hålls med utbildade lärare inom scenkonst riktade mot lärare, barn och ungdomar.

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig trygg med vad du bokar.

Våra varumärken

Våra offentliga evenemang
Vår festlokal som kan hyras
Vårt biljettsystem biljettmonster
Viktiga milstolpar

Vår tidslinje

Med över 2 250 spelade föreställningar och över 210 000 besökare sen starten är vi en teater att räkna med även i framtiden. 

3 juni 3004
Vi bildades
Vi bildades i Sundbyberg på trädgårdsgatan där vi hade en liten källarlokal med 30 platser. Lokalen renoverades totalt då det tidigare var en verkstad.
3 juni 3004
1 maj 2008
Sommarteater
Vi växer så det knakar och tar över ute på Steninge Slott efter att Spegelteatern gått i konkurs. Vi spelar den sommaren 96 föreställningar på 8 veckor.
1 maj 2008
2 augusti 2009
Nya lokaler
Vi får nya renoverade lokaler på Sturegatan 37 i Sundbyberg med kontorsplatser för fem personer. Med ca 45 publikplatser.
2 augusti 2009
27 november 2009
Julföreställningar
Vi börjar med traditionen julföreställningar för allmänheten. En mycket omtyckt tradition som ännu lever kvar.
27 november 2009
1 april 2015
Toppstugan
Vi får i uppdrag av Sundbyberg stad att driva Toppstugan där barn och ungdomsverksamhet ska vara på skolloven. Vi tar fram pedagogiskt material och pedagoger som jobbar på loven.
1 april 2015
1 augusti 2018
Bristol
Vi flyttar in på den anrika teatern Bristol i Sundbyberg. Tillsammans med 3 andra driver vi en kulturscen med 110 platser i standardsittning. Hela lokalen renoverades sommaren 2018.
1 augusti 2018
13 januari 2019
Integration
Tillsammans med Nordic International Youth Theatre Art and Music Research Center sjösätter vi en av Sveriges största kulturprojekt för ungdomar med fokus på kulturutbyte. Vi gör flera spännande resor till olika läser bland annat Danmark, Frankrike, och Kina.
13 januari 2019
11 augusti 2019
Fortbildning
Vi har under året tillsammans med lärare, pedagoger och rektorer tagit fram fortbildningskurser för er som jobbar inom förskolan och skolan. Allt knutet till Lpfö18 och Lgr11. Kurserna hålls av utbildade från Stockholms universitet.
11 augusti 2019
1 april 2020
Nytt varunamn
Vi skickar in varunamnet Bristol Entertainment för registrering hos PRV. Alla våra offentliga föreställningar kommer att marknadsföras under namnet Bristol Entertainment från och med hösten 2020
1 april 2020
5 oktober 2020
Ny läktare
Ny läktare byggd med plats för 144 platser. Nya entrédörrar som är handikappanpassade, slipat golvet nere på scenen.
5 oktober 2020
27 november 2020
Två julföreställningar
Två olika julföreställningar ska spelas. Bland annat på Dieselverkstaden i nacka samt på Bristol. Ställs in pga COVID-19 och sker december 2021 istället
27 november 2020
20 januari 2021
Skapande skola
Vi utbildar vår personal till att bli certifierade lärare inom Strawbees och steam learning. Vi kommer ha kunskaper inom ex MICRO:BIT.
20 januari 2021
2021-12-21
Dieselverkstaden
Vi hyr in oss på en större scen för att möta det ökade trycket på biljetter.
2021-12-21
X
X