Skapande skola

Ett statligt stöd som kan sökas direkt av er huvudman. Privata aktörer söker själva medan kommunala i många fall samordnas kommunalt. Vi kan gör allt från att vara en mindre del av ett större projekt till ta fram anpassade längre arbeten över 3 år tillsammans med er.

Informationsvideo

Spela video om Skapande skola med teater och kreativt skapande. Uppsökande teater som kommer ut till er.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt stöd som söks av huvudmannen på förskolan och skolan. Stödet kan söka för att arbeta med olika teman tillsammans med det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjlighet till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egna estetiska lärprocesser och kulturbudget.

Fokuset är barnens eget skapande där de ska ges utrymme att utforska och fördjupa sig i en konst och kulturformer som en del av den ordinarie undervisningen. Där kan vi med lång erfarenhet av teater för barn och unga i förskola och skola erbjuda dels föreställningar, workshop, teaterkurser och renodlade Skapande skola projekt.

Aktören som skolan vill anlita ska ha en koppling till Kulturrådets konstområden. Vi är kopplade till teater och musik.

Att använda sig av Lilla Parken i hela projektet eller delar av ett nytt/pågående projekt är att använda sig av det professionella etablerad kulturaktör. Vi kan erbjuda en föreställning med workshop som en del i ett större projekt eller ta fram ett specialanpassat större projekt i samarbete med er förskola/skola som sträcker sig allt mellan ett par veckor upp till 3 år.

Eftersom barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ges bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år. Det innebär att om du söker bidrag för ett helt eller i delar av ett projekt och använda dig av Lilla Parken så kan du max använda oss i tre år där efter behöver du ha en paus på tre år. I de fall vi kommit upp i tre år så har förskolor och skolor fortfarande använt oss men då med elevpengen som förskolor och skolor erhåller från kommunerna.

Kontakta oss gärna för mer information om skapande skola och hur ni kan söka det statliga stödet till er verksamhet. Skapande skola omfattar idag även förskola!

Kontakta oss så berättar vi mer

Fyll i en bokningsförfrågan så kommer vi kontakta dig, så kan vi svara på dina frågor.

Vi älskar kultur

Varför skolorna väljer oss

Vi kommer ut till er

Tillgänglighet

För att underlätta för dig som pedagog så kan vi alltid komma ut till er förskola/skola. Ni behöver inte kolla hur ni tar er till oss, vi kommer till er. Ni väljer dag, tid och plats. För er som önskar besöka en “riktig” teater, varmt välkomna till vår scen Bristol i centrala Sundbyberg.

Särskolan

Anpassning

Samtliga av våra föreställningar kan spelas för särskolan. Våra föreställningar kan anpassas efter era elevers behov. Ni vet bäst vad ni har för behov på er skola och för att underlätta för er så kommer vi till er och spelar.

Trygga avtal

Enkelhet

Du kan alltid boka direkt med oss. I vissa kommuner har man upphandlade system. Osäker på vad som gäller just dig? Ring oss så hjälper vi er att sköta hela processen. Vi har kollektivavtal. Vi har F-skatt. Vårt juridiska namn: Lilla Parken

Vanliga frågor och svar

Kulturprojektet som skolan vill arbeta med ska ha en koppling till några av Kulturrådets valda konstområden. Lilla Parken kan erbjuda teater, drama och musik.

JA! Ni kan betala med pengar från Skapande skola om det är en integrerad del i en konstnärlig process. 

Regeln är inte till för att styra och begränsa utan faktiskt just tvärtom. För att påminna om att INTE bli begränsade till en konstform och en och samma kulturaktör år efter år. Om du bara bokar oss som en mindre del i ett större skapande skola projekt kan du i många fall boka oss under fler än tre år. Kontakta Kulturrådet för att få mer detaljerad information. Du kan alltid boka oss fler än tre år om du använder dig av den ordinarie kulturpengen er skola erhåller av kommunen. Om du är osäker kontakta oss så hjälper vi er.

Kommunala skolor
Skolans rektor får information från utbildningsförvaltningen och gör en intresseanmälan. Utbildningsförvaltningen, som är huvudman, skickar en samlad ansökan till Kulturrådet. Du som lärare lämnar din intresseanmälan till din rektor.

Fristående skolor
Varje huvudman är själv ansvarig för ansökan.