Lilla Parken logotyp

Ett statligt stöd

Ett statligt stöd som kan sökas direkt av er huvudman. Privata aktörer söker själva medan kommunala samordnas kommunalt. Vi gör allt från små workshops till längre arbeten över 3 år tillsammans med er.

Spela videoklipp

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt stöd som söks av huvudmannen på förskolan och skolan. Stödet kan söka för att arbeta med olika teman tillsammans med det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjlighet till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egna estetiska lärprocesser och kulturbudget.

Där kan vi med lång erfarenhet av dramapedagogiskt arbete i förskola och skola erbjuda dels föreställningar, workshop och teaterkurser.

När vi tar fram nya föreställningar så samarbetar vi tillsammans med skolpersonal, elever och deras förmyndare för att på bästa sätt anpassas till dagens samhälle.

Våra teaterkurser ämnar att utöver sedvanlig teaterlära, scenvana och retorik även väva in värdegrundsarbete med teman såsom mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på för att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människan. Vi arbetar utifrån ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv, Lpfö18 och Lgr11.

I praktiken innebär det att våra föreställningar inte har en ”osynlig teatervägg” utan vi spelar i vanlig takbelysning och det gör att de blir mer interaktiva som i sin tur gör att budskapet fäster sig i minnet mer än att bara sitta och titta på, publiken är således med och driver handlingen framåt.

Kontakta oss gärna för mer information om skapande skola och hur ni kan söka det statliga stödet till er verksamhet. Skapande skola omfattar idag även förskola!

Större Skapande skola projekt

Vi erbjuder längre arbete på er skola som bygger på multimodalt lärande.

Vi älskar kultur

Varför skolorna väljer oss

Vi kommer ut till er

Tillgänglighet

För att underlätta så mycket som möjligt för dig som pedagoger/lärare så har vi valt att komma ut till er. Ni behöver inte kolla hur ni tar er till oss, vi kommer till er. Ni väljer dag, tid och plats. Eller kom till vår scen Bristol i Sundbyberg C.
Särskolan

Anpassning

Samtliga av våra föreställningar kan spelas för särskolan. Våra föreställningar kan anpassas efter era elevers behov. Ni vet bäst vad ni har för behov på er särskola och för att göra det lättare för er så kommer vi ut till er och spelar.
Trygga avtal

Enkelhet

Boka alltid direkt med oss. I vissa kommuner har man upphandlade system. Osäker på vad som gäller just dig? Ring oss så hjälper vi er sköta hela processen.
Vi har kollektivavtal
Vi har F-skatt
Vårt juridiska namn: Lilla Parken

Workshop

I samband med våra föreställningar så finns det alltid möjlighet att välja till en workshop och för verksamma lärare erbjuder vi utbildning i estetiska lärprocesser och ur ett didaktiskt perspektiv hur en kan arbeta tematiskt över skolans olika ämnen i ett transaktionellt förhållningssätt (Rosenblatt 2002), det vill säga att texten och läsaren inte är separata enheter, och även ett stort utbud av olika praktiska gruppdynamiska övningar och lekar.

Våra workshops ämnar att utöver sedvanlig teaterlära, scenvana och retorik även väva in värdegrundsarbete med teman såsom mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på för att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människan. Vi arbetar utifrån ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv med Lpfö18 och Lgr11. Barnens aktiva deltagande i det konstnärliga arbetet efter föreställningen ger en möjlighet att få prova på och utveckla sin nyfikenhet kring det estetiska ämnena.

Vi erbjuder en varietet av olika utbud utav kurser men även större samarbeten som sträcker sig över årskurserna F-3, 4-6 eller 7-9.

En workshop med lärare och elever kan innehålla exempelvis övningar, samtal och forumteater. Vi har även workshops för de allra minsta barnen 0-3 år där vi istället bekantar oss med sinnen och språklig medvetenhet i teatralisk anda.

Under respektive föreställning kan du läsa mer om vad som ingår i just den föreställningens workshop. Kontakta oss gärna för mer information om teaterkurser för lärarkåren/skolpersonalen.

Boka ert besök redan idag

Vi kommer ut till ert och spelar. Alltid fast pris!

Pedagogik

Samtliga av våra föreställningar har ett tema som kan anpassas till undervisningen i förskolan eller i skolan. Alla föreställningar är knutna till Lpfö18 ocLgr11 och har ett samband till dess övergripande mål och riktlinjer. Det finns flertalet föreställningar att välja mellan för olika åldrar.

Kontakta oss

Snabbt och enkelt

Boka enkelt via hemsidan, e-post eller telefon.

Sturegtan 39, 172 31 Sundbyber
Kontakta oss

Skriv ett meddelande

Nyhetsbrevet skickas en gång i veckan och är riktat mot lärare och pedagoger
X
X